O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

Formularz sprawozdania trenera sekcji 2015

Pobierz formularz sprawozdania trenera sekcji sportowej MOSiR Siemiatycze. UWAGA !!!: niezbędny załącznik do niniejszego formularza stanowi dziennik zajęć prowadzony w 2015 roku przez trenera sekcji. Pobierz Formularz.


Zapowiedzi imprez 2016

Skatepark Day Siemiatycze

Kliknij aby powiększyć 14 maja na skateparku miejskim w Siemiatyczach przy ul. Nadrzecznej 29 odbędą się zawody w kategoriach: deskorolka, rolki, BMX i MTB, hulajnoga. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Impreza rozpocznie się o godzinie 14:00. Zapraszamy do udziału.

Pobierz - Oświadczenie zawodnika pełnoletniego
Pobierz - Oświadczenie rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.


V. Siemiatycka Wieczorna „Dycha”

Kliknij aby powiększyć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach zapraszają do udziału w imprezie sportowej V. Siemiatycka Wieczorna „Dycha”, która odbędzie się 04 czerwca 2016. Start – parking przy ul. 3 Maja (przy kościele) , meta – ul. Nadrzeczna (stadion). Uczestnikami biegów głównych na 10 km mogą być osoby które mają ukończone 18 lat, oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.

Uczestnikami biegu na 5 km mogą być osoby, które mają ukończone 16 lat oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu. Oświadczenie wraz z drukiem zgłoszenia pobrać można
>> TUTAJ << lub bezpośrednio przed zawodami w biurze biegu. Trasa posiada atest PZLA. Zapraszamy.  >> Czytaj Dalej <<

Link do zapisów elektronicznych: www.protimer.pl/bio/208/v-siemiatycka-wieczorna-dycha
Kliknij aby powiększyć


XVI. Bieg im. Anny Jabłonowskiej

Zapraszamy do udziału w XVI. Biegu im. Anny Jabłonowskiej.  Zawody odbędą się 26.04.2016 r. Zbiórka o godz. 9.00 na stadionie MOSiR-u przy ulicy Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach. Zgłoszenia można składać osobiście, telefonicznie lub faksem w biurze MOSiR Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29 tel. 85 656 10 44 fax. 85 655 26 65  >> Czytaj Dalej <<


OGŁOSZENIE

Kliknij aby powiększyć Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Siemiatycze będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016r. od godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach,
ul. Nadrzeczna 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach prowadzone w Banku PEKAO S.A  nr 41 1240 5211 1111 0010 3201 7873 do dnia 22 kwietnia 2016 r. Każdy uczestnik powinien posiadać dowód wpłaty wadium, który należy okazać Komisji Przetargowej. Za termin wniesienia wadium uważa się termin wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał podlega zwrotowi na jego rzecz. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  >> Czytaj Dalej <<


Kliknij aby powiększyć


Wykaz proponowanych imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR Siemiatycze w 2016 r.

Przedstawiamy wykaz planowanych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez MOSiR Siemiatycze w 2016 roku. MOSiR zastrzega sobie prawo zmian kalendarza oraz terminów poszczególnych imprez. W kalendarzu pojawić się również mogą nowe imprezy, mogą też zostać odwołane imprezy obecnie w nim ujęte – w zależności od zapotrzebowania oraz zaistniałej sytuacji. Każdą imprezę poprzedzać będzie również szczegółowa zapowiedź. Wszelkie informacje publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej www.mosir-siemiatycze.info, na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz w lokalnej prasie.  >> Czytaj Dalej <<


Formularz sprawozdania trenera sekcji 2015

Pobierz formularz sprawozdania trenera sekcji sportowej MOSiR Siemiatycze. UWAGA !!!: niezbędny załącznik do niniejszego formularza stanowi dziennik zajęć prowadzony w 2015 roku przez trenera sekcji. Pobierz Formularz


Kliknij aby powiększyć


Kliknij aby powiększyć


Kliknij aby powiększyć


Trasy biegowe

Kliknij aby powiększyć Burmistrz Miasta Siemiatycze i MOSiR Siemiatycze zapraszają do korzystania z przygotowanych tras do narciarstwa biegowego. Do dyspozycji są dwie trasy o długości 6 km i 3,2 km. Przebieg tras przedstawia załączona mapka.  >> Czytaj Dalej <<SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2013/2014

MOSiR Siemiatycze zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2013/2014. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.  >> Czytaj Dalej <<

POBIERZ - REGULAMIN RAMOWY SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI 2013/2014

POBIERZ - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - OSOBY PEŁNOLETNIEJ oraz RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

POBIERZ - FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI


Archiwum: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004