O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Relacje z imprez

II. Siemiatycka 11-godzinna Sztafeta Niepodległości

11 listopada odbyła się II. Siemiatycka 11-godzinna Sztafeta Niepodległości. Organizatorami byli: Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach, UKS Danex. LKS Sprinter oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach. Imprezę honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz.

Uczestnicy sztafety rozpoczęli bieg 11 listopada o godzinie 1:00 w nocy na stadionie miejskim w Siemiatyczach. W nocnej sztafecie udział wzięli: Piotr Siniakowicz, Henryk Czmut, Mariusz Pyzowski, Katarzyna Koczuk, Tomasz Marchel, Paweł Kowalczyk, Adam Wakuluk, Grzegorz Konicki, ksiądz Mariusz Woltański, Aleksandra Solaniuk, Arkadiusz Dziedzia, Tomasz Tymiński, Paweł Onieszczuk, Aneta Lenkiewicz, Szczepan Kowalczuk, Artur Andrzejczyk, Andrzej Gajko, Marcin Dorotkiewicz, Monika Niewiarowska, Wojciech Błaszczuk, Ewa Konsalik Błaszczuk, Beata Marks, Sylwia Leszczak, Izabela Kozakiewicz, Rafał Sidorczuk, Rafał Szyszko, Maciej Radziszewski, Monika Wielogórska, Edyta Kazberuk, Gabriela Dorotkiewicz.

Od godziny 10:00 biegały sztafety reprezentujące szkoły oraz kluby sportowe. Ostatnie kilometry biegacze pokonali w biało-czerwonej paradzie ulicami miasta ze stadionu pod Obelisk Niepodległości przy ul. Legionów Piłsudskiego, gdzie odbywały się obchody miejskie Święta Niepodległości.

Łącznie w imprezie wzięło udział ponad 170 osób, które aktywnie i na sportowo postanowiły uczcić 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.