O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Turystyka

Co ciekawego jest do zobaczenia w Siemiatyczach


POWIĘKSZ

Siemiatycze posiadają około 150 zabytków architektury i przyrody. Najciekawszym z nich jest, znajdujący się przy ul. 3 Maja, barokowy Kościół p.w. WNMP z obrazami Szymona Czechowicza, pobudowany w latach 1622-1638.

Ponadto do zwiedzenia są:

POWIĘKSZ

- Klasztor oo. Misjonarzy - sprowadzonych do Siemiatycz w 1719 roku - pobudowany w I połowie XVIII (znajduje się przy ul. 3 Maja).

- Budynek dawnej szkoły powszechnej prowadzonej przez księży misjonarzy pochodzący z XVIII wieku (znajduje się przy ul. 3 Maja).

- Cerkiew prawosławna, zbudowana w 1867 roku w stylu moskiewskim na miejscu starej drewnianej cerkwi po unickiej (znajduje się przy ul. 3 Maja).

POWIĘKSZ

- Kaplica św. Anny na cmentarzy parafialnym, pobudowana w końcu XIX wieku.

- Kaplica ewangelicka sprzed 1807 roku (znajduje się przy ul. Ciechanowieckiej).

- Klasyczna synagoga zbudowana w II połowie XVIII wieku, obecnie Muzeum Regionalne z obrazami Józefa Charytona, na których uwidoczniona jest atmosfera kresowego miasteczka z końca lat międzywojennych (znajduje się wraz z domem talmudycznym przy ul Zaszkolnej).

POWIĘKSZ

- Cmentarz żydowski z ciekawą bramą wejściową (znajduje się przy ul Polnej).

- Budynek Zespołu Szkół im KEN z 1936 roku (znajduje się przy ul. Kościuszki).

- Budynku urzędników carskich z początku XX wieku (znajdują się na ul. Pałacowej).

POWIĘKSZ

- Założenia parkowe dawnego placu księżnej Anny Jabłonowskiej; pozostałości to brama wjazdowa ze sfinksami i oranżeria (znajdują się przy ul. Legionów Piłsudskiego).

- Budynki fabryczne z II połowy XIX wieku (znajdują się przy ul. 11 Listopada oraz przy ul. Kościuszki).

- Cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich z 1915 roku (znajduje się na Wesce).

POWIĘKSZ

- Ciekawe architektonicznie budynki mieszkalne z XIX wieku.

- Wiatrak drewniany (przy wjeździe do miasta od strony ul. 11 Listopada).

Po zwiedzeniu miasta można wybrać się nad zalew na rzece Kamionce znajdujący się przy ul. Nadrzecznej i Sportowej, utworzony w latach 1975-1980. Można również odbyć pieszą lub rowerową wędrówkę po oznakowanych szlakach, wytyczonych w ciekawym krajobrazowo i przyrodniczo terenie wokół Siemiatycz. POWIĘKSZ

Prawie cały obszar miasta objęty został ochroną konserwatorską, jako zespół urbanistyczny.

 

Szlaki turystyczne 

Region nadbużański posiada 180 km szlaków pieszych znakowanych, biegnących po najciekawszych krajobrazowo terenach i miejscowościach.

1.      Szlak kupiecki „żółty” ma 80 km. Prowadzi z Niemirowa przez Mielnik, św. Górę w Grabarce, Siemiatycze, Drohiczyn do Grannego.

2.      Szlak bunkrów „niebieski” ma 19 km. Prowadzi z Mielnika do Wólki przez Siemiatycze Weskę.

3.      Szlak nadbużański „czerwony” ma 26 km. Prowadzi z mostu w Turnie Małej przez Wólkę, Drohiczyn do mostu w Tonkielach.

4.      Szlak Doliną Moszczony „zielony” ma 20 km. Prowadzi z Nurca Stacji do wsi Olendry przez św. Górę w Grabarce i St. Kol. Siemiatycze.

5.      Szlak Powstania Styczniowego 1863 roku koloru czerwonego ma 22 km. Prowadzi przez Miasto Siemiatycze, Czartajew, Turnę Dużą by znów powrócić do Siemiatycz. Szlak prowadzi po miejscach walk powstańczych oraz największych zabytkach architektury; biegnie ponadto w terenie najbardziej urozmaiconym krajobrazowo.