O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Zapowiedzi imprez

REGULAMIN RAMOWY

SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI 2015/2016

 

1.      Cel

- popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,

- przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu, 

2.      Harmonogram Ligi

L.p.

Nazwa zawodów

Miejsce zawodów

Termin

 1.  

Zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi 60 kg mężczyzn i 30 kg kobiet

Kuźnia s.c. Adam Stawiecki Cezary Kudelski, Pl. Jana Pawła II 15, Siemiatycze

28.11.2015

 1.  

Zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi o wadze ciężaru ciała

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

12.03.2016

 1.  

Wyciskanie odważnika kulowego

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

kwiecień 2016*

 1.  

Zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi ½ ciężaru ciała

Centrum Poprawy Kondycji Fizycznej - Leszek Łazowski, ul. Kościuszki 8, Siemiatycze

maj 2016*

 1.  

Zawody w siłowaniu na rękę

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

maj 2016*

 1.  

Crossfit test

W trakcie ustaleń

czerwiec 2016*

 1.  

Zawody w podciąganie na drążku

Teren przy odkrytym basenie miejskim w Siemiatyczach

lipiec 2016*

 1.  

Zawody w pompkach na poręczach

Teren przy odkrytym basenie miejskim w Siemiatyczach

lipiec/sierpień 2016*

 1.  

Zawody o tytuł „Najsilniejszego w Siemiatyczach”

Plaża miejska - zalew nr 2

sierpień 2016*

*Szczegółowy termin imprezy podane zostanie w terminie późniejszym

 

10.  Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax. 85 655 26 65 e-mail: mosir_siemiatycze@tlen.pl  

11.  Warunki uczestnictwa

Szczegółowe warunki uczestnictwa każdorazowo będą określone regulaminami poszczególnych zawodów. We wszystkich zawodach warunkiem niezbędnym dopuszczenia do zawodów jest wypełnienie stosownych druków zgłoszeń, oświadczeń i zaakceptowanie regulaminu zawodów. 

12.  Klasyfikacja zawodów i ligi

Klasyfikacja generalna Ligi prowadzona będzie w kategorii open mężczyzn i open kobiet. W kategoriach open klasyfikowani będą wszyscy mężczyźni i kobiety bez względu na kategorię wagową – przy czym nie wliczają się do niej zawodnicy kategorii Amator. W przypadku bardzo dużej frekwencji jest możliwość utworzenia dodatkowej klasyfikacji generalnej Amator. Aby istniała klasa musi zostać sklasyfikowanych co najmniej 10 zawodników w każdej z nich a każdy z uczestników musi wziąć udział w co najmniej pięciu zawodach. W punktacji łącznej ligi sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy i zawodniczki biorący udział w zawodach wyszczególnionych w punkcie 2. niniejszego regulaminu. Zajęte miejsca w poszczególnych zawodach są punktowane i zaliczane do klasyfikacji generalnej zgodnie z poniższą tabelą.

Miejsce w zawodach

Punkty do klasyfikacji generalnej

 1.  

12

 1.  

10

 1.  

9

 1.  

8

 1.  

7

 1.  

6

 1.  

5

 1.  

4

 1.  

3

 1.  

2

 1.  

1

12.  i kolejne

0

Dodatkowo za uczestnictwo w każdych zawodach zaliczanych do ligi uczestnik otrzymuje po 2 punkt. Tak uzyskana łączna suma punktów decyduje o zajętym miejscu w Siemiatyckiej Lidze Siły i Sprawności 2015/2016. 

13.  Nagrody

Zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego lub suplementów – tablety, odtwarzacze mp3, odżywki białkowe itp.  

14.  Komisja sędziowska

Komisję sędziowską i obsługę techniczną powołuje organizator. 

15.  Postanowienia końcowe

- wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć w trakcie zawodów wypadki lub zniszczenie mienia, lub inne zdarzenia losowe,

- wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach zaliczanych do Ligi startują na własną odpowiedzialność oraz we własnym zakresie zapewniają sobie ubezpieczenie NNW i OC,

- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów poszczególnych zawodów i regulaminu Ligi,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników,

- zaakceptowanie regulaminów oraz wypełnienie wymaganych druków zawodów upoważnia do udziału w zawodach,

- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca rozgrywania zawodów oraz odwołania i włączania do harmonogramu ligi dodatkowych zawodów,

- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.